Kontakta oss

Autrosafe Oy
Uranusgränden 10
01480 VANDA

Telefon +358 (0)9 2709 0120
Telefax +358 (0)9 2709 0129

E-post: förnamn.efternamn @autrosafe.fi

FO-nummer: 0996298-6

Roosa Haapalainen
Key Account Manager, försäljning
GSM +358 (0)40 544 1325
Produktgrupper: Wikrolux, e2s, Pfannenberg, Kongsberg, Autronica, ELP

Mika Halonen
underhåll och ibruktagande
Tfn +358 (0)9 2709 0123, GSM +358 (0)50 301 3414
Produktgrupper: Kongsberg, Autronica, ColorLight

Jussi Kujanpää
marknadsföring, teknisk försäljning och support
GSM +358 (0)50 468 6800
Produktgrupper: Kongsberg, Autronica, ColorLight, e2s, Pfannenberg, ELP, Kahlenberg, Signal Light Columns

Markus Heikkilä
produktion, försäljning och teknisk support
GSM +358 (0)40 590 0684
Produktgrupper: Wikrolux, Plansafe, egna produkter

Esa Hoikkala
försäljning och teknisk support
GSM +358 (0)44 505 5402
Produktgrupper: Plansafe, Wikrolux, Pfannenberg, e2s, ELP

Jorma Nurmela
teknisk support
GSM +358 (0)44 274 8659
Produktgrupper: Plansafe, egna produkter

Jukka Valasalmi
montering
Tfn +358 (0)9 2709 0131, GSM +358 (0)40 705 0093

lager
Tfn +358 (0)9 2709 0130